REPAIR & SERVICE

Leest U eerst aandachtig de onderstaande informatie zodat u weet waar U mee instemt.
Belangrijk om te weten is dat een Ticket geen RMA is maar een eerste melding aan onze service afdeling.
Wij proberen u zo snel mogelijk van dienst te zijn met uw vraag, klacht of melding.

Actie bij een Reparatie : Als na een Ticket melding verzocht wordt om uw artikel ter reparatie aan ons aan te bieden, dan sturen wij u via de mail een Retour Materiaal Aanvraag formulier toe op basis van uw ticket. U wordt verzocht dit RMA formulier (pdf) uit te printen en bij het artikel voegen voordat u dit bij ons aanbied. * ( zie opmerkingen voor de richtlijnen )

Het RMA formulier is voorzien van een RMA nummer wat direct uw referentie is van uw reparatie en kunt u gebruiken voor vragen over de status of eventuele kosten van de reparatie. Eventuele vragen kunt via de mail aangeven bij Service@controllux.nl Na gereed melding van uw reparatie dient U deze binnen 3 weken bij ons op te halen.

Reparatie info / RMA richtlijnen:

1.Vul de Ticket altijd zo compleet mogelijk in met artikel, klachtomschrijving, ordernummer en serienummers. Dit is nodig om eventuele garantie bepalingen te kunnen maken. Zonder order of serienummers is het mogelijk dat wij de reparatie in zijn geheel niet in behandeling kunnen nemen.
2.Stuur eventueel foto’s als extra ondersteuning mee.
3.Reparaties zonder RMA worden NIET aangenomen in ons magazijn of in behandeling genomen door onze technische dienst.
4.Heeft u geen RMA ontvangen dan niets opsturen, langsbrengen of aan onze buitendienst medewerkers mee geven.
5.Controllux is op geen enkele wijze aansprakelijk op artikelen die zonder RMA en duidelijke vermelding van bedrijfsnaam afgegeven worden en/of onverhoopt zoekraken.
6.Graag altijd de RMA duidelijk zichtbaar op het artikel of verpakking plaatsen bij aanbieden.
7.Als extra voorzie een reparatie zo veel mogelijk van een bedrijfsnaam dmv sticker (of stukje gaffertape) met bedrijfsnaam om onderlinge verwisseling van artikelen te voorkomen.
8.Zorg voor een (bij voorkeur) originele of goede verpakking als u de reparatie opstuurt.
9.Wij sturen Reparaties in basis NIET retour ( tenzij op uitdrukkelijk verzoek op de mail (service@controllux.nl) en tegen meerprijs van transportkosten en inachtneming van eigen risico op transport.)
9. Met het insturen van uw artikel met een RMA geeft u ons toestemming werkzaamheden uit te voeren aan uw eigendom.

Reparatie info:

10. Voor reparaties buiten garantie wordt altijd een bedrag van € 50,00* diagnosestelling in rekening gebracht.
(Uitzonderingen : Diagnose Regeltafels C95,00*, Diagnose Astera €35,00*)
11. Reparaties tot € 250,00* worden altijd uitgevoerd, daar boven krijgt u altijd eerst een prijsopgave. (tenzij vooraf vermeld dat opgave niet nodig is)
12. Uitzondering op de Regel is dat alle reparaties van Astera altijd worden uitgevoerd, zonder prijsopgaaf! (Dit omdat de kosten meestal rond het minimum reparatie bedrag liggen).
13. Alle spots en regeltafels worden door ons altijd voorzien van de nieuwste beschikbare versie software! (Dit behalve als vooraf nadrukkelijk wordt vermeld dit niet te doen.)
14. Onderdelen die defect zijn buiten garantie en wij vervangen worden niet mee terug gestuurd behalve als vooraf nadrukkelijk wordt vermeld dit wel te doen.
15. Bij HMI reparaties altijd de volledige set aanleveren (kop, Blub, tussenkabel en ballast) bij incomplete sets kunnen wij de repartie niet in behandeling nemen
16. Bij LED armatuur reparaties altijd de volledige set aanleveren (controller / driver / voeding of PSU, etc. ) bij incomplete sets kunnen wij de repartie niet in behandeling nemen.
17. Op gedane reparaties zit 90 dagen garantie betreffende in de reparatie verwerkte onderdelen, op oude en niet vervangen delen zit geen garantie.
18. Prijzen en prijsopgaven zijn altijd EX BTW.
19. Na gereed melding artikel(en) binnen 3 weken afhalen om extra opslag kosten te voorkomen.
20. Op artikelen die langer dan 6 weken gereed zijn voor afhaling en waar na 3 meldingen nog geen actie op is ondernomen brengen wij een Stockingfee van 10% van het minimale reparatiebedrag ( € 250,00* ) per maand in rekening.

*Door een support ticket aan te maken geeft u aan dat u kennis heeft genomen van onze richtlijnen.