LAMP REMPLACE

Op deze pagina kunt u een LAMP REMPLACE aanvraag indienen.

Vul zo veel mogelijk info over de lamp en de klacht in, graag bij voorkeur ook duidelijke foto’s van de lamp zelf (de bulb) en het lampvoetje met de lampcodes zodat er al een eerste diagnose kan plaatsvinden. Na de eerste diagnose neemt een service medewerker contact met u op via e-mail.
Bij toekenning van uw aanvraag en vervanging van de lamp sturen wij u kosteloos een nieuwe lamp op, eventuele transport/verzendkosten worden wél in rekening gebracht.

Let op; wij adviseren de lamp stevig in originele verpakking versturen om (extra) transport schade te voorkomen. Bij afkeur van uw aanvraag krijgt u melding dat er geen actie wordt ondernomen en verwijderen wij uw lamp kosteloos en bieden deze aan in de mileu-straat. Houdt er rekening mee dat wij slechts maandelijks melding kunnen doen bij leveranciers en de omloopsnelheid wellicht langer duurt dan u verwacht.

*Door een aanvraag te sturen geeft u aan dat u kennis heeft genomen van onze richtlijnen.